Certificering

 

Bauerfeind er internationalt fagligt anerkendt for sine medicinske produkter som kompressionsstrømper, kompressionsbandager, ortoser, indlæg og højt avancerede medicotekniske måle- og scanningsudstyr.

 

Bauerfeind har en meget ambitiøs og innovativ produktudvikling med al udvikling, administration, produktion og produktudvikling beliggende i Zeulenroda i Tyskland. Det betyder den bedst tænkelige tyske kvalitetssikring på alle områder og kontrol af processer.

 

 

Da selv de bedste produkter kan bruges uhensigtsmæssigt, har vi med mere en 13 års erfaring med produkterne og brugen af dem til patienter og kunder, skabt et Bauerfeind Certificerings Program.

 

Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt med kun et mindre kendskab til Bauerfeinds produkter. Den virkelige effekt og terapeutiske nytteværdi af Bauerfeinds produkter hænger i høj grad sammen med et dybere kendskab til unikke egenskaber, korrekt måltagning, valg af størrelser og evt. tilpasning, korrekt montering, vedligeholdelse, overvejelser omkring hvornår og hvor længe produktet skal anvendes. Sidst men måske allervigtigst underviser vi i en systematisk faglige screeningsproces for at kvalitetssikre korrekt valg af alle ovenstående elementer.

 

Alt kan samles under to vigtige begreber:

 

  1. Den kliniske faglige ræsonnering omkring valg/fravalg af et givent produkt (screening og test-/retest
  2. Kundecompliance – altså den forståelse, følelse og forventning, som kunden har til produktet samt den subjektive oplevelse af at benytte produktet til specifikke formål.

 

 

Hensigten med Bauerfeind Certificerings Program er at klæde fagfolk bedst muligt på, så de bedst tænkelige effekter af Bauerfeinds produkter opnås. Desuden opnår I ved hjælp af certificeringen en rutinemæssig procedure, der sikrer, at produkterne har sin berettigelse på baggrund af effekt på præstation, smerter eller forebyggelse. Altså vi tester og påviser effekt fremfor at håbe og tro.

 

 

Som Certificeret Bauerfeind Forhandler opnår I ret til at eksponere jer som sådan både på klinikken, på trykte og elektroniske/sociale medier. I vil være en del af vores landsdækkende elite-forhandler netværk med opdateret viden om studier og produkter samt løbende tilbud om kurser, events og marketingmaterialer. Som Certificeret Bauerfeind Forhandler får I diplom og marketing-sticker herpå som I kan eksponere og benytte i jeres markedsføring.

 

 

Under Bauerfeind Certificerings Programmet findes foreløbigt 5 moduler, men vi forventer snarest at kunne tilføje et 6. modul, som omhandler undervisning og forhandlerbrug af Bauerfeinds avancerede måle- og scanningsudstyr.

 

Modul A er et basiskursus som er obligatorisk for at kunne tage de efterfølgende kurser. Kurserne B, C, D og E er alle valgfrie i rækkefølge og med vurdering af relevans for den enkelte forhandlers behov og ønsker.

 

 

For at kunne opnå status som Certificeret Bauerfeind Forhandler skal Modul A og ét valgfrit af de øvrige moduler være gennemført.