Optimal behandling ved akutte skader – R-C-I-E-M

Den optimale behandling ved en akut skade hedder R-C-I-E-M. Her finder du relevant information, så du kan give eller modtage en effektiv behandling. Læs også om det nye middel til skadesbehandling, der erstatter brugen af isposer og forbedrer effekten af den akutte skadebehandling.

 

Har du pådraget dig en akut skade hedder behandlingen som huskeregel R-C-I-E-M.

Det er forkortelsen for og den korrekte prioritering af følgende begreber: Ro, Compression, Is, Elevation, Mobilisering.

I denne artikel forklares de enkelte elementer. Hvis du ønsker at lære mere om det nye revolutionerende redskab til akut skadesbehandling, kan du se nærmere på Cool´nTape – et selvkølende kompressionsbind!

 

Ro

Stop først og fremmest med den aktivitet, du er i gang med på skadestidspunktet! Når du er varm og i fuld gang under aktivitet, er det ikke muligt for dig eller andre at vurdere skadens karakter eller omfang. Du risikerer derfor at gøre skaden værre!

 

Compression

Compression er det næstvigtigste råd ved en akut skade. Det nyudviklede Cool´nTape, der er et selvkølende kompressionsbind, kan anlægges direkte mod huden på det skadede område, hvorefter det med effektiv kompression også køler konstant i op til 6 timer.
Har du ikke Cool´nTape, kan du lægge et elastikbind stramt omkring området. . Den stramme forbinding minimerer risikoen for yderligere skade i området, men mindst ligeså vigtigt er det, at hævelsestendensen som følge af skaden minimeres markant. Dette giver smertereduktion og kortest mulig helingstid!
Brug aldrig et uelastisk bind, hvis du er uerfaren med anlæggelse af forbindinger, da du risikerer at blokere for blodkredsløbet.

 

Is

Nedkøl hurtigst muligt det skadede område. Dette vil standse blødningen og minimere hævelse i vævet. Fysio-shop.dk anbefaler brug af Cool´nTape, da det med det samme kan anlægges direkte mod huden, og det under behandlingen sikrer en konstant lav temperatur på området i helt op til 6 timer. Samtidig bevares kompressionen i samme periode, hvilket giver fuld kontrol af blødning og hævelsestendens. Har du ikke et Cool´nTape til rådighed, kan du istedet vælge at anlægge en ispakning, men bemærk, at isen ikke i begyndelsen må lægges direkte på huden, da det kan give forfrysninger. Læg om muligt isen uden på et stramt anlagt elastikbind, så kompres og nedkøling foregår samtidigt! Efter 12-15 minutter bør isen lægges direkte mod huden, da den ellers afgiver for lidt kulde. Bemærk at du ALDRIG må anlægge varme på en akut skade. Dette kan forværre skadesreaktionen og forlænge helingstiden væsentligt.

 

Elevation

Hold så vidt muligt det skadede område løftet over hjerteniveau størstedelen af tiden i den akutte fase, hvor der er hævelse og smerte. Elevation mindsker trykket i det skadede væv og minimerer blødning og hævelsestendens.
 

Mobilisering

Hvis du har spørgsmål til din skade eller nogle af vores produkter i den forbindelse, er du velkommen til at skrive en mail på info@fysio-shop.dk

 

Held og lykke med helingen og genoptræningen!

Oprettet d. under Skader


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar