VIGTIG INFORMATION FRA FYSIO-SHOP.DK UNDER COVID-19

Oprettet d.

VIGTIG INFORMATION FRA FYSIO-SHOP.DK UNDER COVID-19
VIGTIG INFORMATION FRA FYSIO-SHOP.DK UNDER COVID-19

Information fra Fysio-shop.dk under COVID-19 - opdateret pr. 19. april 2020

 

Kære kunder & patienter hos Fysio-shop.dk.

 

 

VI NORMALISERER VORES BEHANDLINGSTILBUD MEN TAGER ALLE RELEVANTE HENSYN PÅ BAGGRUND AF EN FAGLIG VURDERING

 

Pr. 20. april tilbyder Fysio-shop.dk fysioterapeutisk behandling i et normaliseret behandlingstilbud ud fra følgende retningslinjer:

 

I seneste notater fra Sundhedsstyrelsen fremgår, at vi som praktiserende fysioterapeuter skal medvirke til at styrke, opretholde eller forhindre forværring af den enkelte borgers sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Der er således åbnet for behandling af en lang række tilstande, som vi vurderer, er relevante at behandle på.

Det inkluderer fx undersøgelse, behandling, genoptræning, pleje, forebyggelse mv. forbundet med de konkrete tilstande.

Det er specificeret i notatet, at det fx kan dreje sig om akutte smertetilstande betinget af smerter i nakke/hoved og bevægeapparatet med tydeligt påvirket funktionsevne. Det kan være igangværende behandlingsforløb, hvor yderligere udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat, herunder varigt eller længerevarende funktionsevnetab.

Det kan være nye forundersøgelser og igangværende behandlinger af tilstande, som patienten har haft længe og som ikke er helbredstruende.

 

MED ANDRE ORD : HAR DU SMERTER ELLER NEDSAT FUNKTIONSEVNE SKAL DU KONTAKTE OS, SÅ VI KAN VURDERE BEHANDLINGSBEHOV OG MULIGHEDER FOR DIG.

 

Fysio-shop.dk overholder gældende hygiejneregler og opretholder følgende procedurer på klinikken:

 

 • Du vil blive kontaktet telefonisk i forbindelse med din aftale på klinikken, med henblik på at afdække behovet for behandling med E-konsultation eller fysisk fremmøde.

 • Vi beder dig bekræfte, at du ikke er eller har været syg indenfor de sidste 48 timer.
 • Vi beder dig bekræfte, at du ikke har været i nærkontakt med personer indenfor de seneste 14 dage, du er vidende om er blevet syge i mellemtiden.

 • Der er ingen adgang til klinikken hverken for patienter eller medarbejdere, hvis der er sygdomstegn som snue, feber, eller kraftig hoste.

 • Du vil blive bedt om at spritte dine hænder ved ankomst til klinikken.

 • Du bedes komme til aftalt tid og forlade klinikken igen umiddelbart efter behandling og afregning. 

 • Undgå at medbringe pårørende så vidt muligt. 

 • Hvis du har en tid til behandling, kan du vente i vores venteværelse, hvor der er god plads. Du kan også vente i Sundhedshusets store dejlige atrium eller udenfor, hvis du ønsker dette.

 • Vi afsætter tid mellem patienterne, så der ikke opstår unødvendig kø og forsamling.

 • Vi har begrænset antallet af patienter på klinikken og er kun én fysioterapeut på klinikken af gangen.

 • Vi modtager betalingskort (gerne kontaktløs) og mobilepay.

 

Vi følger konstant Regeringens og Sundhedsstyrelsens seneste opdateringer og anbefalinger.

 

Læs Sundhedsstyrelsens notat her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19_omstilling-og-oeget-aktivitet-i-Sundhedsvaesenet.ashx?la=da&hash=E79F822D4814B009132AC859248EB7DAE5F41476

 

Vi glæder os til at hjælpe jer hos Fysio-shop.dk

 

De bedste hilsner fra Karsten Høgh, Fysioterapeut og ejer af Fysio-shop.dk